Spring til indhold

Cykling

Status

Der skelnes mellem cykelstier og cykelruter. Cykelstier er anlagte stier til cykling, og cykelruter er skiltede ruteforslag.

Skiltede cykelruter

Møn er cykelvenlig i forhold til skiltede ruter. Her er både internationale, nationale, regionale og lokale cykelruter. Nogle som etaper og nogle som rundture. I Klinteskoven er to skiltede MTB-ruter på statens og Klintholm Gods arealer.

Liste over skiltede cykelruter (kan ligeledes ses på kort):

  • International cykelrute E10
  • National cykelrute Helsingør-Gedser/Berlin-København N9
  • National cykelrute Østersøruten N8
  • Regional cykelrute Møn Rundt R58
  • Regional cykelrute Munkevejen R88
  • Panoramarute Bjergetapen 421
  • Panoramaruten På opdagelse med familien 422
  • Panoramarute Den søde tur 423

Interesseorganisationen Dansk Cykelturisme, som Vordingborg Kommune er medlem af, har udarbejdet kvalitetssikringsplaner for de nationale cykelruter Østersøruten N8 og Berlin-København N9.

De største udfordringer på Møn og Bogø er strækninger, hvor cyklister føler sig utrygge. Eksempelvis på strækningen mellem Vigen (”De hvide sten”) - Lendemarke samt fra Bogø Havn over Bogødæmningen til Store Damme, her er ingen cykelsti og tung trafik.

Møns Klint, nærmere bestemt Stengårdsvej og Kridtstien, indgår også i rapporterne som en kritisk strækning for cykelturister. Terræn og oversigtforhold på skovvejen er en udfordring i forhold til cykelturister.

Lige udenfor Stege på Klintevej på den ene cykelsti er i forbindelse med omlægningen af Østersøruten N8 opsat en cykeltæller.

Tabel der viser tal fra cykeltælleren (cykelister) fra de seneste 3 år
Måned 2020 2019 2018
Januar 100 63 92
Februar 119 136 86
Marts 268 112 69
April 543 410 256
Maj 563 519 752
Juni 808 1045 1019
Juli 1837 1974 1981
August 1729 1089 1714
September 821 33 516
Oktober 341 293 315
November 211 113 128
December 137 90 67

Der er flest cyklister på strækningen i sommerperioden, ikke uventet, men der er sket et fald i antallet af cyklister i 2020 sammenlignet med de to forrige år.

Cykelstier

Der er meget få cykelstier på Møn. Kun dele af strækningen fra Dr. Alexandrines Bro til Møns Klint er med cykelsti.

Strækningen fra Dr. Alexandrines Bro til ”De Hvide Sten” (Vigen). Er anlagt af Staten, mens strækningen fra Stege til Borre langs Klintevej) er anlagt af Vordingborg Kommune.

Udlejning af cykler og service

Private aktører udlejer cykler på Møn. På kortet er vist placeringen af cykeludlejere på Møn, Bogø og Nyord og Kalvehave.

De større campingpladser udlejer cykler til deres gæster. Det har været forsøgt at etablere cykeludlejning på lystbådehavnene.

I projektet ”Sejlende cykelstier” indgik servicestationer for cykelturister som en del af projektet. Der blev etableret ventesale med cykelpumpe, lappegrej, turistfoldere og infotavle i havnene Kalvehave, Bogø, Stege og Nyord. Desuden er Brobike i Kalvehave servicested.

Indsatser

Der er de senere år etableret skiltede cykel- og vandreruter, som primært følger de mindre veje, men også strækninger på private veje, mark- og skovveje.

Dansk Cykelturisme har i samarbejde med Dansk Vandrelaug taget initiativ til et projekt, som nytænker vejvisning for cyklister og vandrere - Knudepunktskiltning - kendt fra Holland. Vordingborg Kommune deltager i pilotprojektet.

De lokale og regionale ruter indgår i knudepunktskiltningen. De internationale og nationale ruter bibeholdes.

Fremadrettet

Arbejdet med etablering af cykelstier langs de større veje fortsætter. Enkeltrettet cykelsti koster ca. 4 mio. kr./km

Vordingborg Kommune kommer med en revideret cykelstiplan i foråret 2021.

Staten har i et nyt forlig afsat 520 mio. kr. til fremme af mere cyklisme de næste 3 år.

Staten har afsat 30 mio. kr. i 2021, 170 mio.kr. i 2022 og 170 mio. kr. i 2023 til anlæg af cykelstier på statsvejene. Vejdirektoratet har udarbejdet et katalog med 24 projekter, som kan få del i disse penge.

Staten har samtidig afsat 150 mio. kr. i en pulje, som kommunerne kan søge til cykelstiprojekter på kommuneveje. Det er dog en betingelse, at kommunen selv finansierer 50% af anlægsarbejderne.

I Vordingborg Kommune er cykelstistrækningen Vigen (”De Hvide Sten”) – Lendemarke ét af de 24 projekter, så der skal stadig arbejdes for at overbevise Staten om, at denne strækning skal have del i den nye pulje på statsvejene.

Vejdirektoratet har beregnet prisen for cykelstien til 42 mio. kr.

Anbefalinger

Det anbefales, at konkrete beslutninger om nye cykelstier afventer cykelstiplanen, men det forventes, at fx cykelsti over Bogødæmningen indgår i planen.

Vordingborg Kommune presser vedvarende på for, at staten opprioriterer cykelsti-strækningen fra De Hvide Sten til Lendemarke.

Det anbefales endvidere, at der afsættes en pulje til etablering af grussti i Klinteskoven for cykelturister som forlængelse af Kridtstien på statens arealer.
Økonomisk overslag: 500.000 kr.

Endelig anbefales det, at der afsættes midler til drift og vedligehold af eksisterende cykelruter.
Økonomisk overslag: 100.000 kr. pr. år.

Kort

Klik på kortet og det vises i stort vindue, hvor du kan zoome ud og ind.

Inde på det store kort kan du på lagikonet billede af lagikonet tænde og slukke for temaerne.

Kort der viser cykelruter op Møn