Spring til indhold

Baggrund

De senere år er der set en meget positiv udvikling af turismen på Møn med stigende besøgstal. Så positiv, at udviklingen giver en række udfordringer, og gener for lokalbefolkningen, som blev ekstra tydelig i sommeren 2020. Den igangværende planlægning for to større ferieparker/ hotelprojekter ved Hjelm Bugt og ved Sukkerfabrikken vil, hvis de bliver realiseret medføre yderligere stigende besøgstal. Derfor har kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal kigges nærmere på den infrastruktur og logistik, der er til rådighed på Møn i dag og hvor den evt. kan udbygges.

Infrastruktur- og logistikplan – Møn 2021, omfatter Møn, Bogø, Nyord og Farø. Planen tager udgangspunkt i de data kommunen i dag har til rådighed. Planen er derfor ikke et endeligt resultat, da der på flere områder savnes mere eller nyere data der kan være med til, at kvalificerer problemstillingerne og hvad der er af løsninger. Det gælder særligt på den trafikale infrastruktur, hvor der mangler data.

Desuden arbejdes der på flere underområder løbende med at forbedre ruter og faciliteter, hvorfor planen er et statusbillede på hvad vi ved, vi har i starten af år 2021.

Planen omfatter et indledende afsnit om turismen på Møn samt et overordnet afsnit om de planlægningsmæssige rammer for udvikling af turismen. Herefter er selve planen bygget op omkring fire temaer, Biler og busser, Cykling og MTB, Vandring samt Faciliteter.

Kortene i planen indeholder mange informationer, så ud over kortene i planen er der udarbejdet en hjemmeside med digitale kort, hvor man selv kan lægge de forskellige digitale temaer på, alt efter hvad man vil se nærmere på.